Utställning:

”Jönköpings länssalong 2022” 26mars-15maj

Jönköping länsmuseum

Kontakt:

elisabeth carlsson

Textilateljén Andra Långgatan 20
413 28 Göteborg
elisabethcarlsson01@gmail.com